İnsaniyet ve Hümanizma

Yusuf Özbay
Yusuf Özbay

Aynı mıdır hümanizma ve insaniyet?

Biri Auginas ahırı, diğeri hüsnüniyet

Kıta kıta dolaş, hep aşina olduğun serenat

Hukuk-ı Beşer Beyannamesi zihinlerde nakarat

Ey humanlar! Ben human değilim, insanım

Dokunulmazdır canım ve kanım

Tarih çınarından çıkarılan temiz usaremiz

Taşıma kudretine sahip değil hiçbir remiz

Tercih Türk’ün serpuşu, Bizansınki değil

Bu neticenin önünde hürmetle eğil

Biri fethin haysiyeti, diğeri hilkat garibesi

Hürdü idaremizde Nasarilerin kilisesi

Gözyaşıyla ıslanmış toprakta hiç biter mi nebat

Fenalık volkanından taşan lavla her yer berbat

Hedefleriydi muhayyiledeki evlerin altın çatıları

İstiladan sonra o çatılardan inen vahşet sarkıtı

Human zoolarda sesi modernizmin(!)

Duyunca bunu gözünden yaş boşaldı nenemin

Bunların usareleri zehri zehirleyen bir yaratık 

Bırak suda sönmeyen Grejuva’yı artık

Holokost’ta boğulanlar meğer birer balık

Onların nutfelerinin erzakı oldu insanlık

Dünya sanatkâr zira yapıyor tecahülüarif

Kan tipisinden sonra nevbahar-ı zarif 

İnsaniyet denen uzviyet yapıyor egzersiz

Hümanizma denen virüs daima beyinsiz

Hamiyet meydanında karşı karşıya iki mefhum

Biri Anadolu’nun yiğit evladı, diğeri meşum

Donanmaları su alıyor birçok delikten

Birinin harfleri sırçadan diğerinin çelikten 

Olacak serlevhalar bir gün insaniyet 

Hâkimiyet kuracak dünyaya sükûnet

Öğrenci / Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi