Nasihatname

Nasihatname

Kabusnâme’den İlme Dair Nasihatler

Mercimek Ahmed, bir gün Padişahın elinde kitabı görür ve neden bahsettiğini sorunca, Padişah meseleyi şöyle ifade eder: "Hoş kitaptır, içinde…

Mücahid Kocabaş Mücahid Kocabaş

Hoca Neş’et’in Nasihatleri

Divan şairi, irfan sahibi, gazi, nüktedan, hayırsever, cömert, Mesnevîhân; dinî, edebî ve sair fenlerde âlim, bilgisini talebeleri ve dostlarıyla paylaşan…

Mücahid Kocabaş Mücahid Kocabaş

Nasihatname kategorisi yazıları