Geleneksel Sanatlar

Geleneksel Sanatlar

Kâtı’ Sanatı

Eser: Gülsemin Velidedeoğlu 2016  Kâğıdın M.Ö. 2.yüzyıla tarihlenen keşfi ile insanlığın sahip olduğu bilgi ve beceri birikimi kalıcı hâle gelmiş, bölgeden…

Geleneksel Sanatlar kategorisi yazıları