İmam-Hatip Gençliği

Halit Bekiroğlu
Halit Bekiroğlu

“İmam-Hatipli diğerkâmdır, İmamHatipli dertlidir, fedakârdır! İmamHatipli umutludur, gayretlidir! İmamHatipli kitap okumadan yapamaz, çünkü beşikten mezara kadar ilme inanır…”

 

Bizler, İmam-Hatipliler olarak büyük bir aileyiz. Geniş insanlık ailesinin bir parçasıyız, İslam ümmeti ana omurgası içinde “en makul ve en mutedil” kitleyiz. “Vasat ümmet”in vasat nesliyiz, Asım’ın nesliyiz ve geleceğin sesiyiz.

İmam-Hatipliliğin yüklediği bir misyon var, kazandırdığı bir vizyon var! Hiçbir vatandaşımızı ayırmadan; toplumun ihyası için, neslimizin ıslahı için gayret edeceğiz. Medeniyetimizi inşa eden mimarlar sizler olacaksınız. Bugün tüm insanlığın en büyük ihtiyacı olan kardeşliğe, barışa ve huzura sizler rehberlik edeceksiniz.

28 Şubat döneminde öğrenci sayımız 60 bine düştü. Bugün öğrenci sayımız Allah’a hamdolsun milyonu aştı. Sayıyla ilgili nitelik ve nicelik tartışmasına hiç girmeyeceğiz kardeşlerim! Ne niteliği niceliğe kurban edeceğiz, ne de niceliği niteliğe… Hem sayımız artacak hem de 50-100 yıl sonrasını inşa edecek şekilde niteliğimiz artacak.

Bu noktaya gelmemizde emeği geçen herkese can-ı gönülden şükranlarımızı sunarız. İmamHatipliliğin bütün serencamını iyi günüyle kötü günüyle yaşamış büyüklerimize minnettarız. Mezunlarımızla, gönüldaşlarımızla ve öğrencilerimizle geniş ve güçlü bir aileyiz. Mensubiyeti bu denli güçlü başka bir topluluk az bulunur.

Değerli kardeşlerim! Kendi aramızdaki dayanışmamızı güçlendirmeli ve yeni bir evreye geçmeliyiz; nitelik evresi!

Sevgili Gençler! İçinizden dünya çapında âlimler yetişmeli, dünya çapında bilim adamları, sanatçılar, sporcular yetişmeli. İçinizden dünya çapında dava adamları yetişmeli. Her bir gencimiz, “kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakınmadan fert fert ben varım” diyecek kararlılıkla yetişmeli.

İmam-Hatip modeli artık sadece ülkemizde konuşulan bir model değil! Yurtdışındaki İmamHatiplerimizin sayısı 50’yi aştı. Kırgızistan’da, Somali’de, Pakistan’da, Balkanlar’da, Avrupa’da, Avustralya’da, Ortadoğu’da artık kardeş İmam-Hatip okullarımız var. İnşallah bu sayı hızla artacak. İfrattan ve tefritten uzak bu eğitim modeli bugün tüm insanlığın yaşadığı sorunların çözümü olacak, Allah’ın izniyle! Celal Hoca’nın dediği gibi, bu model “çift kanatlı kuş” gibi dengeli yürüyüşünü yeni bir medeniyet inşasına kadar sürdürecek.

Sevgili Gençler! İmam-Hatipli demek hayalleri büyük olan genç demektir. Dünyanın geleceğine dair büyük hayalleriniz olmalı! Bedeni sahile vurmuş Aylan bebeklerin kurtuluşuna dair hayalleriniz olmalı! Mescid-i Aksa’da namaz kılmaya dair aşkınız olmalı! Afrika’nın refahına dair projeleriniz olmalı! Doğu ve Güneydoğu’daki kardeşlerimizle dayanışmaya dair çabanız olmalı!

İmam-Hatipli diğerkâmdır, İmam-Hatipli dertlidir, fedakârdır! İmam-Hatipli umutludur, gayretlidir! İmam-Hatipli kitap okumadan yapamaz, çünkü beşikten mezara kadar ilme inanır. İmamHatipli spor yapmadan edemez, çünkü kuvvetli Müslümanın zayıf Müslümandan daha hayırlı olduğuna inanır. Ve İmam-Hatipli sanatla bakar hayata, yüce yaratıcının yarattığı canlı ayetlerin hikmetine, inceliklerine odaklanır.

Canımız, en önemli kıymetimiz olan sevgili gençler! Bir düşünce adamımız diyor ki, “Rahatınızı bozmaya geldim!” Yine bir dava adamımız, “Yarınlar yorgun olanların değil, rahatından vazgeçenlerin olacaktır” diyor. Maalesef rehavet bulutları dolaşıyor üzerimizde sevgili kardeşlerim! Rehavete kapılmış kim varsa dinamizminizle onların rahatını sizler bozacaksınız. Toplumu da ümmeti de geleceğe taşıyacak olanlar sizlersiniz. Sizler mazlum ümmet coğrafyalarının duası, geleceğe dair umudusunuz. Bu bilinçle hareket edecek, bu bilinçle her türlü donanıma sahip olmaya talip olacaksınız ve inanıyorum ki bizleri aşacaksınız/aşmalısınız!

Siyaset için kullanılan “dip dalga”nın sosyal ve kültürel anlamda sizler tarafından gerçekleştirileceğine inanıyorum. Sizler, yeni bir kuşak olarak bizler gibi düşünmek zorunda değilsiniz; bizleri de aşarak yeni bir medeniyeti kurmak için neler üretmeliyiz diye çabalamak durumundasınız.

Değerli İmam-Hatip mezunları ve gönüllüleri! İmam-Hatipler için 3 evre yaşandı. 1950’lerde “imam” yetiştirmek için, dini korumak için çaba gösterildi; bu evreye “koruyucu” evre diyoruz. 1970’lerde imam olmanın ötesinde mühendis, doktor, akademisyen yetişti; bu evreye “gelişme” evresi diyoruz. Artık yeni bir evredeyiz; “kurucu” evre, inşa edici evre! Bu evrede artık içe dönük olmak yok, dışa dönük olmalıyız. Dünya çapında neler yapabiliriz, neler üretebiliriz, hangi inovatif buluşlar yapabilirizin çabası içinde olmalıyız.

Kıymetli Kardeşlerim! Bu hazine değerindeki pir-u pak kitleden maalesef rahatsız olanlar var. Biz hiç kimseden rahatsız değiliz ve olmayacağız. Bizim derdimiz kişilerle değil, büyük bir davayla! Ülkemizdeki her bir gencimizin, her bir vatandaşımızın birey olarak refahına ve felahına öncülük yapmak istiyoruz. İslam dünyasının, son 2-3 asırlık mağlubiyeti, taklitçiliği, öykünmeciliği tersine çevirme iddiasında olan bizlerden birilerinin rahatsız olması sizi zerre kadar endişelendirmesin. Yolumuza devam edeceğiz. Bu yolun çetin bir yol olduğunu bilerek yolumuza devam edeceğiz. Dökülenler olsa da yolumuza devam edeceğiz, çelme takanlar olsa da yolumuza devam edeceğiz. Hak yolunun yolcularına tarih boyunca hakaret edenler, iftira atanlar oldu, yine olacak. Biz, “Bizi öldürmeye gelen bizde dirilsin” diye sabırla, kararlılıkla ama yılmadan ama korkmadan, aşkla heyecanla yolumuza devam edeceğiz.

Peygamber Efendimiz, “Beni önce gençler tasdik etti” buyurmuştu. Onu tasdik eden cennet gençlerinin mirasını sizler devralacak, Peygamber Efendimiz’in kutlu mesajını yeni çağa ve zamanın ruhuna sizler taşıyacaksınız. İmam hatip neslinin dalga dalga büyüyerek bugünlere ulaşması için bin bir emek ve zahmetle en zor günlerde İmam-Hatiplerin temelini atan Merhum Celaleddin Ökten başta olmak üzere, ebedi âleme irtihal eden tüm büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum.

 

(Bu konuşma 2018 yılında İmam Hatipli öğrencilere hitaben yapılmıştır.)

1975’te Elazığ’da doğdu. 1993’te Malatya İmam Hatip Lisesi’nden, 1997’de Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 13 Haziran 2015’teki 53. Genel Kurulda ÖNDER Genel Başkanı oldu. Muhtelif medya organlarında yazıları yayınlanan Bekiroğlu’nun “Hamira’dan Duşanbe’ye” isimli şiir kitabı, “Said Halim Paşa ve Siyaset Ahlakı" ve "Düşünce Mola" adlı kitapları bulunmaktadır. Halen ticaretle uğraşan Bekiroğlu, Sabahattin Zaim Üniversitesi Tarih ve Medeniyet Araştırmaları alanında doktorasını sürdürmektedir. İyi derecede Arapça, Farsça ve orta derecede İngilizce, Rusça bilen Bekiroğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.