Doc. Dr. Sıddık Ağçoban

Doc. Dr. Sıddık Ağçoban

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi
2 Makaleler

Tek Kişinin İbadeti: Oruç Üzerine Bir Düşünce Deneyi

      İslam’da ibadetlerin genellikle üç sınıfa ayrılarak incelendiği görülür. Buna göre…

Allah İçin Eylemi Durdurmak/Eylemsizliğe Dayanan Bir İbadet: Oruç

İslam dininde dört temel ibadet vardır: Bunlar namaz, oruç, zekât ve hacdır.…