Başakşehir’de Söz Gençlerde Sempozyumu

Mutlu Bir Eğitim
Mutlu Bir Eğitim

BAŞAKŞEHİR’DE SÖZ GENÇLERDE SEMPOZYUMU


SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

  1. Yüzyılda Gençlerin İdeal Eğitim Arayışı

‘Gelecek Eğitimde, Söz Gençlerde’

 

Eğitim ve Eğitim Sistemi Modelleri -Sinerji Anadolu Lisesi

 Ülkeler ve Eğitim Sistemleri (Türkiye’de ve Dünyada Eğitim)

 Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sistemi

 Türk eğitim Sisteminin Dünyadaki Eğitim Sistemleri İçindeki Yeri

 Türk Eğitim Modeli Olan ‘’Harezmî Eğitim Modeli”

 Gençlerin Hayallerindeki Eğitim ve Eğitim Modelleri

 Covid-19 Salgını Süreci ile Değişen Eğitim Anlayışı

 

Okul, Öğretmen Öğrenci -Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi

 Okullarımız Değişime, Yeniliğe Ne Kadar Hazır? (Öğrenci-Öğretmen-Okul)

 Okulun Geleceği/Geleceğin Okulları

 Gençlerin Gözünden Toplum Mühendisleri Öğretmenlere Bakışı

 Covid-19 Salgını ve Uzaktan Eğitim Sürecinde Okul, Öğretmen ve Öğrenci

 Covid-19 Salgını Süreci ile Değişen Okul Anlayışı

 

Eğitimde Fırsat Eşitliği- Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

 Cumhuriyet Tarihi ile Birlikte Değişen Gelişen Eğitim Politikaları

 Eğitimde Fırsat Eşitliğini Engelleyen Etmenler (Siyasi, Toplumsal, Bireysel)

 Eğitimde Fırsat Eşitliği Konusunda Ortaya Çıkan Modelleri

 Ülkemizde Eğitimi Destekleyen Kuruluşlar; Sivil Toplum Kuruluşları, Ağlar ve Etkileri

 

 Göç ve Mülteciler -İTO Başakşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

 Son Yıllarda Yaşanan, Tarihin En Büyük Kitlesel Göç ve İnsani Krizinin Ardından

    Görünürlüğü Daha Da Artan Göçmen ve Mülteciler İle İlgili Politika ve Uygulamaların

Eğitime Etkisi

 Göçmen Çocukların ve Okullarındaki Akranlarınla Etkileşimi

 Bir ‘’Hak’’ Olarak Mülteci Eğitimi

 Yabancı Çocukların Eğitimine Yönelik Çalışmalarda Yerel-Uluslararası eşgüdüm ve

tamamlayıcılık

 Mülteci Çocukların Kaliteli ve Koruyucu Eğitime Erişimi İhtiyaçlarına Uygunluğu ve

Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları

 

Yapay Zekâ-Topkapı Okulları İOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 Yapay Zekânın Yeri

 Yapay Zekâ Öğretmenlik Mesleğinin Dönüşümü

 Yapay Zekâ ve Etik

 Dijital Eğitimin Geleceği

 

 

Sınav Sistemleri – M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi

 Ülkemizde Sınav Odaklı Eğitimin Okul, Öğretmen, Öğrenci ve Anne Babaların

Penceresinden Etkileri

 Sınavsız Bir Eğitim Sistemi Mümkün mü?

 Sürekli Değişen Sınav Sistemlerinin Eğitime Etkisi

 

Eğitim Teknolojilerinin Geleceği- Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 Hologram Teknolojisi, Arttırılmış Gerçeklik ve Maker Hareketi

 STEM ve Oyunlaştırma

 Eğitimde Dijital Devrim

 Eğitimde 4.0 ‘ı ve 5.00

 Dijital Eğitime Bakış

 

Gençlik ve Değer- Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi

 Eğitimde; Değişen Bir Dünyada Eğitim Sisteminde Değerler

 Gençlik ve Kültürel Sorumluluk

 Gençlik ve İdeal

 Gençlik ve Sosyal Sorumluluk

 Gençlik ve Ahlâk

 Gençlik ve Sapma Davranışları

 

Kültür, Sanat ve Spor – İTÜ İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi

 Eğitimde; Ülkemizde Kültür, Sanat ve Spor Politikalarının Yansımaları

 Kültür, Sanat ve Sporun Önemi; Ülkemizde Kültür, Sanat ve Spor Eğitimi Alan Bireylerin

Geleceği ve Toplumsal Zemindeki Yeri

 Kültür, Sanat Spor Kapsamındaki Dersler ve Müfredatın İşlevselliği

 Ülkemizde ve Dünyadaki Okullarda Kültür, Sanat ve Spor

 Ülkemizde Kültür, Sanat ve Sporu Destekleyen Kuruluş ve Ağları

 

 

SEMPOZYUM TARİHİ: 22.05.2022

YER: Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

*Okullara Bilgilendirme 27 Aralık 2021

*Sorumlu Öğretmen ve Öğrenci Bilgilerinin Alınması: 10 Ocak 2022

*Sempozyum Ön Bildiri Son Teslim Tarihi: 25 Şubat 2022 

*Sempozyum Tam Bildiri Son Teslim Tarihi:15 Nisan 2022 

*Bildirilerin Gönderileceği Adres: info@basaksehirdesozgenclerde.com

 

 

AMAÇ ve HEDEFLER

Eğitim bir milletin bir devletin bir kurumun öncelikli meselesi olmadıkça o milletin, devletin yahut kurumun geleceği kurması ve kalıcı olması da mümkün olamaz. Ülkenin eğitim sistemleri, müfredatı, eğitim ve öğretim programları, ülkenin eğitim felsefesi, toplumun eğitime yüklediği misyon, eğitimsel araç ve amaçlar, uyguladıkları öğrenme yöntem ve stratejiler ile eğitim kalitesinin görünürlüğü, yetiştirdiği insan kaynaklarının niteliğini belirler. Ülkelerin geleceğe ilişkin varsayımları, genelde yeryüzünde, özelde coğrafi sınırlarında gelişen kültürel iklim, insanların yetişme düzeni ile oluşan insan kaynaklarının ürettikleri ile şekillenir. Tarihin geçmiş dönemlerinde uzun zaman dilimleri içinde, bazen birlik ve beraberlik içinde bazen ayrı devletler halinde yaşayan Türk Dünyası, kurmuş olduğu medeniyetlerle de dünya uygarlığına önemli hizmetlerde bulunmuştur. Devletimizin bu coğrafyada kendinden umut edilen rolü üstlenip bu rolün hakkını vermesinde maarif ordumuzun mesuliyeti büyüktür. Bu sebeple Ortaöğretim kurumlarımız arasında ‘’Daha iyi bir dünya ancak gençlerle inşa edilebilir.’’ sözünden hareketle yola çıkarak sempozyum gerçekleştirilmiştir.

BSG projesi ile Başakşehir ilçesindeki liselerimiz arasında bir geleneğe dönüşerek ve zenginleşip gelişerek bütün İstanbul’da hatta Türkiye’de bir model oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca;

 Öğrenciye hem sosyal hem de akademik bir düşünce sistemi kazandırılması,

 Öğrencilerin topluluk önünde konuşma becerilerinin geliştirilmesi

 Öğrencilerin organizasyon becerilerinin geliştirilmesi,

 Öğrencilerin sosyal sorumluluk alma becerilerinin geliştirilmesi,

 Öğrencinin bilimsel araştırma teknikleri ile tanıştırılması da hedeflenmektedir.

 

 

 

PROJE ÖZETİ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLARAK HAZIRLANACAKTIR

Bu başlık altında, tek paragraf halinde en az 200 en fazla 250 sözcükten oluşan özet yer almalıdır. Giriş, amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, öneriler bölümlerinden 2-3 er cümlelerden oluşan bir içerik olmalıdır. Bu bölümde kaynakça vermemelisiniz. En az 3 tane anahtar kelime vermelisiniz. Anahtar kelimeler 1 konudan, 1 yöntemden, 1 örneklem veya kavramdan seçilebilir. Proje özetini proje raporunuzu tamamlandıktan sonra yazmalısınız. Jüri önce özeti okur ve proje konusundaki fikirleri oluşmaya başlar.  Anahtar Kelimeler: En az 3 tane projeyle alakalı kelime vermelisiniz. Metin 10.000 kelimeyi geçmemelidir.

 

SAYFA DÜZENİ

Yazı karakteri: Times New Roman

Punto – Başlıklar: 14 punto

İçerik: 12 punto

Satır Aralığı: 1 boşluk

 İki yana yasla şeklinde yazmalısınız.

 

KAYNAKÇA

Araştırma raporunda çalışılan ve faydalanılan kaynaklardan alıntı yapılmalıdır. Bu bölümde 5-10 tane kaynakça gösterilmesi uygundur. Tüm metin içi referanslar burada gösterilmelidir. Google akademik üzerinden APA 6 referans sistemi kullanılacaktır. Yapılan araştırmaların güncel kaynaklardan olması önemlidir.

 

EKLER

Bu bölümde varsa anket soruları, bilgilendirilmiş onam formları, resmi izin yazıları, prototip resimleri, online hazırlanmış materyaller ya da videolar yer almalıdır. Ekleriniz varsa yöntem bölümünde eklerde bulunan belgelerden metin içi referansla bahsetmeyi unutmayınız. Metin içi referans örneği; (Bkz. Ek 1)

Ekler bölümü örnek;

Ek 1: Anket soruları

Ek 2: Bilgilendirilmiş onam form

 

 

SEMPOZYUM KURULLARI

 

SEMPOZYUM BAŞKANI

Ahmet ÇOŞKUN Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürü

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. Sefa Bulut – İbn Haldun Üniversitesi

Doç.  Dr. Ali Osman Kuşakçı – İbn Haldun Üniversitesi

Doç. Dr. Gör. Faik Tanrıkulu – Medipol Üniversitesi

Doç. Dr. Lokman Akbay –  İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Erhan İçener –  Sebahattin Zaim Üniversitesi

Dekan Yard. Kamil Arif Kırkıç – Sebahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Gör. Melike Günyüz-  İbn Haldun Üniversitesi

Dr. Öğr Gör. Sümeyye Kuşakçı – İbn Haldun Üniversitesi

Ar. Gör. Akın Bulut-  İbn Haldun Üniversitesi

Ar. Gör. Nagehan Pakdara Tüzgen-  İbn Haldun Üniversitesi

 

DÜZENLEME KURULU

Ahmet Çoşkun- Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürü

İsmail Çetinkaya- Başakşehir İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü

Zübeyde Avcı Ankaralı- Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü/Özel Büro